• ایراسکو
  • بیدک

لوگو شرکت ایراسکو

ایراسکو

تامین منابع مالی، ماشین­ آلات صنعتی و قطعات یدکی پروژه
خرید و انتقال دانش فنی از شرکتهای دارای لیسانس
تامین تسهیلات مالی از منابع خارجی
تهیه و تدارک تجهیزات خارجی
آموزش پرسنل کارفرما توسط متخصصین خارجی
بازرسی فنی حین ساخت تجهیزات
تامین قطعات یدکی کارخانجات صنعتی

تلفن: 39010.6099411+
فکس: 39010.415115+
پست الکترونیکی: irasco@irasco.it

تغییر زبان