شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) در ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران IRAN EXPO 2024