۱۲ آبان, ۱۳۹۹

مجمع شرکت ایستاتوان تک

مجمع شرکت ایستاتوان تک با حضور سهامداران در تاریخ ۱۲ آبان ۹۹ برگزار گردید .

, ,
تغییر زبان