۶ آبان, ۱۳۹۹

تنفیذ قرارداد پروژه احیای مستقیم سقز

بدینوسیله با افتخار اعلام می داریم این موفقیت که حاصل تلاش مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس عالی پور و هیات مدیره محترم می باشد را به تمامی اعضا خانواده بزرگ ایریتک تبریک عرض نموده و امید آن داریم که با نگاهی کاملا حرفه ای تر از گذشته در مدیریت پروژه بتوانیم سربلند و پیروز با حاشیه سودی مناسب این پروژه را به اتمام رسانیم.

اخبار
تغییر زبان