اخبار و رویدادها

۲۵ دی, ۱۴۰۰

انجام موفقیت آمیز تست ظرفیت احیا مستقیم ارفع

 

 

با توجه به راه اندازی پروژه افزایش ظرفیت احیا مستقیم ارفع، ظرفیت و کارآیی کارخانه، بر اساس مفاد ماده 54 شرایط عمومی پیمان و موارد تکمیلی درج شده خصوصی قرارداد شماره 107316-98 شرکت ایریتک، از ساعت 12 روز 1400/10/13 لغایت ساعت 12 روز 1400/10/19 انجام و مطابق نتایج بدست آمده ( فایل پیوست ) مقادیر PGT به شرح فایل ضمیمه مورد تایید قرار گرفت.

اخبار ,